Новини

Няма снимка
Покана за среща на представители на браншовите организации в горския сектор по чл.215 от закона за горите

Покана за среща на представители на браншовите организации в горския сектор по чл.215 от закона за горите и представители на други организации на ползватели на дървесина

Няма снимка
Прием на заявления за закупуване на поземлени имоти в горски територии от държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите

От 01.10.2019 г. започна приемане на заявления за закупуване на поземлени имоти в горски територии от държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите