Новини

Няма снимка
Информация за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ЮИДП ДП СЛИВЕН

Информация за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ЮИДП ДП СЛИВЕН определени по списъци от кметовете на населените места