slide

Планове и разчети

Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г.
Файл
Добавен
27.01.2023 / ДГС Звездец
годишен план 2023
Файл
Добавен
22.01.2023 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г. - редовни и преходни насаждения
Файл
Добавен
12.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г.
Файл
Добавен
11.01.2023 / ДГС Айтос
Годишен план
Файл
Добавен
06.01.2023 / ДГС Кипилово
Променен годишен план за лесфонд 2022г.
Файл
Добавен
29.12.2022 / ДГС Котел
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
29.12.2022 / ДГС Бургас
Променен годишен план за ползване за КЛФ 2022г.
Файл
Добавен
23.12.2022 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване за КЛФ 2022г.
Файл
Добавен
23.12.2022 / ДГС Котел
Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2022 год.
Файл
Добавен
21.12.2022 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година
Файл
Добавен
20.12.2022 / ДГС Гурково
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 година.
Файл
Добавен
01.12.2022 / ДГС Казанлък
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Средец
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2023Г. НА ТП "ДЛС МАЗАЛАТ"
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Мазалат
Годишен план за ползване на дървесина 2023г.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Хасково
Променен годишен план за ползване за КЛФ2022г.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 година.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Звездец
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС "Мъглиж" ЗА 2023 г.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Мъглиж
Годишен План за ползване за КЛФ 2023г.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Котел