slide

Планове и разчети

Променен годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2022
Файл
Добавен
27.09.2022 / ДЛС Ропотамо
Променен годишен план за ползване за КЛФ 2022г.
Файл
Добавен
20.09.2022 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2022г.
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Тунджа
Годишен план 2022г
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Кипилово
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Средец
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2022г.
Файл
Добавен
02.09.2022 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
31.08.2022 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2022г.
Файл
Добавен
29.08.2022 / ДЛС Несебър
Разчет за необходими семена 2022/2023 год.
Файл
Добавен
23.08.2022 / ДЛС Несебър
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
22.08.2022 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина ДГС Тунджа
Файл
Добавен
15.08.2022 / ДГС Тунджа
Коригиран ГП към 29.07.22г.
Файл
Добавен
12.08.2022 / ДГС Маджарово
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
08.08.2022 / ДГС Котел
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ
Файл
Добавен
02.08.2022 / ДГС Котел
Коригиран годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
29.07.2022 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДГС Тунджа
коригиран годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
13.07.2022 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
12.07.2022 / ДГС Царево
годишен план за ползване на дървесина за 2022 г.
Файл
Добавен
06.07.2022 / ДГС Карнобат
Одобрена промяна на годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
30.06.2022 / ДГС Средец