slide

Планове и разчети

Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2023г в горски територии-държавна собственост
Файл
Добавен
29.11.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДЛС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2024Г. НА ТП "ДЛС МАЗАЛАТ"
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДЛС Мазалат
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ДП "ЮИДП" - СЛИВЕН ЗА 2024 ГОДИНА
Файл
Добавен
15.11.2023 / Централно Управление
Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина за 2024 год. на ТП "ДЛС Ропотамо".
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина през 2024 година в ТП ДГС "Казанлък"
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Казанлък
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2024г
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина ДЛС Тунджа
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2024 г
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Стара река
2024
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Ивайловград
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС "Мъглиж" ЗА 2024 г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Мъглиж
Годишен план за ползване на дървесина 2024 г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Тополовград
Годишен план за ползване на дървесина за 2024г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Карнобат
Годишен план за ползване на дървесина.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Твърдица
Годишен план за ползване 2024г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина ТП "ДГС Царево" 2024 г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Царево
Годишен план 2024
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Кипилово