Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
24.09.2021 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина 2021
Файл
Добавен
24.09.2021 / ДГС Карнобат
Годишен план
Файл
Добавен
17.09.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план
Файл
Добавен
17.09.2021 / ДГС Н. Паничарево
Променен Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.
Файл
Добавен
07.09.2021 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина 2021 година
Файл
Добавен
01.09.2021 / ДГС Карнобат
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ 2021г.
Файл
Добавен
31.08.2021 / ДГС Котел
Променен Годишен план за ползване 2021г.
Файл
Добавен
27.08.2021 / ДГС Котел
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ 2021г.
Файл
Добавен
16.08.2021 / ДГС Котел
годишен план за ползване на дървесина - м. юли 2021 г.
Файл
Добавен
04.08.2021 / ДГС Средец
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021г.
Файл
Добавен
28.07.2021 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина юни 2021 г.
Файл
Добавен
21.07.2021 / ДГС Стара Загора
Годишен план
Файл
Добавен
14.07.2021 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина към 02.07.2021г.
Файл
Добавен
02.07.2021 / ДГС Айтос
Променен годишен план за ползване 2021г
Файл
Добавен
23.06.2021 / ДГС Котел
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
22.06.2021 / ДГС Кости
Годишен план -допълнителен
Файл
Добавен
14.06.2021 / ДГС Твърдица
Променен годишен план за ползване 2021г
Файл
Добавен
14.06.2021 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
25.05.2021 / ДГС Тунджа
Променен годишен план за ползване 2021г
Файл
Добавен
14.05.2021 / ДГС Котел