Годишен план за ползване на дървесина

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
08.07.2020 / ДЛС Граматиково
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020г. на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
07.07.2020 / ДГС Стара Загора
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
06.07.2020 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.06.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
23.06.2020 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
18.06.2020 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина 2020/10.06.
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Звездец
Одобрен променен годишен план .pdf
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Стара река
01.06.2020г.
Файл
Добавен
04.06.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
01.06.2020 / ДГС Стара река
Променен годишен план за ползване ДГС Котел 2020г
Файл
Добавен
28.05.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
28.05.2020 / ДГС Малко Търново
Годишен план 2020-2
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина 2020
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина от ДГТ на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
30.04.2020 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина - 24.04.2020г
Файл
Добавен
29.04.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
23.04.2020 / ДГС Малко Търново
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2020- 15.04.2020 Г.
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Котел
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2020- 13.04.2020 Г.
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Котел