Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за позлване за 2021 година
Файл
Добавен
17.11.2020 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.
Файл
Добавен
16.11.2020 / ДЛС Мазалат
Годишен план за ползване на дървесина 2021г.
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Маджарово
Годишен план 2021г.
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Гурково
ГП ползване д-на 2021 ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Мъглиж
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 г. НА ТП "ДЛС ТОПОЛОВГРАД"
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДЛС Тополовград
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЛФ 2021Г. НА ТП"ДГС ХАСКОВО"
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Хасково
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2021 година
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Свиленград
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС КОСТИ ЗА 2021 Г.
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Малко Търново
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА - 2021 Г.
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Айтос
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2021г. на ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Стара Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДЛС Граматиково
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 Г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Кипилово
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Бургас