Годишен план за ползване на дървесина

Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДЛС Мазалат
Годишен План за ползване за ЛФ 2022г.
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Котел
Променен Годишен план за ползване за 2021г
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2022г. за ТП ДГС Твърдица
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Твърдица
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 година
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Гурково
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 год.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ЛФ 2022 г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина ТП ДГС Мъглиж 2022 г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Мъглиж
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДЛС Мазалат
Годишен план за 2022
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина 2022г.
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДГС Ивайловград
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2022 Г. НА ТП "ДЛС ТОПОЛОВГРАД"
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДЛС Тополовград
Годишен план 2022 год. ДГС Чирпан
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Чирпан
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 год.
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2022 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. на ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина 2022г..pdf
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Тича
годишен план за полване на дървесина
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Сливен