Годишен план за ползване на дървесина

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 Г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Кипилово
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Бургас
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Елхово
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Средец
Годишен план за 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване за 2020г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина 2021г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Тича
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Стара река
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА "ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП" - СЛИВЕН ЗА 2021 г.
Файл
Добавен
06.11.2020 / Централно Управление
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2020г.
Файл
Добавен
04.11.2020 / ДГС Айтос
Променен годишен план за ползване на дървесина от КЛСФ 2020г.
Файл
Добавен
04.11.2020 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
22.10.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.10.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.10.2020 / ДГС Тунджа
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
05.10.2020 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
05.10.2020 / ДГС Н. Паничарево