Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина 2020
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина от ДГТ на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
30.04.2020 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина - 24.04.2020г
Файл
Добавен
29.04.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
23.04.2020 / ДГС Малко Търново
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2020- 15.04.2020 Г.
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Котел
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2020- 13.04.2020 Г.
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Котел
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА" - МАРТ 2020 Г.
Файл
Добавен
16.04.2020 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина 2020 година
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
06.04.2020 / ДГС Малко Търново
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина 2020- 10.03.2020 г.
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДГС Котел
Одобрен годишен план за ползване
Файл
Добавен
06.03.2020 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара Загора" - февруари 2020 г.
Файл
Добавен
21.02.2020 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Стара река
годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
13.02.2020 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване за дървесина за 2020
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Малко Търново
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП „ДГС- ТУНДЖА" ДП - ЯМБОЛ ЗА 2020 г.
Файл
Добавен
10.02.2020 / ДГС Тунджа
Годишен план 2020 г. (допълнителен)
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Н. Паничарево
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Граматиково
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДГС Средец