Годишен план за ползване на дървесина

ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА" - МАРТ 2020 Г.
Файл
Добавен
16.04.2020 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина 2020 година
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
06.04.2020 / ДГС Малко Търново
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина 2020- 10.03.2020 г.
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДГС Котел
Одобрен годишен план за ползване
Файл
Добавен
06.03.2020 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара Загора" - февруари 2020 г.
Файл
Добавен
21.02.2020 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Стара река
годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
13.02.2020 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване за дървесина за 2020
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Малко Търново
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП „ДГС- ТУНДЖА" ДП - ЯМБОЛ ЗА 2020 г.
Файл
Добавен
10.02.2020 / ДГС Тунджа
Годишен план 2020 г. (допълнителен)
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Н. Паничарево
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Граматиково
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
29.01.2020 / ДГС Малко Търново
Одобрен Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДГС Стара река
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА за 2020 г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
23.01.2020 / ДГС Кости
Одобрен годишен план за ползане на дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Променен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загораза 2020г.
Файл
Добавен
14.01.2020 / ДГС Стара Загора