Годишен план за ползване на дървесина

Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020г. ТП 'ДЛС НЕСЕБЪР"
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Несебър
годишен план 2020
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Тополовград
Годишен план за ползване на дървесина 2020 г.
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Казанлък
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г.
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загора за 2020 година
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Гурково
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Кипилово
Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. - ТП "ДГС АЙТОС"
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина 2020 год.
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Тича
Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. - ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Малко Търново
Одобрен Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2020 год.
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Сливен за 2020 година
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Сливен
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС МАДЖАРОВО ЗА 2020 ГОДИНА
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Маджарово за 2019 година. Коригиран.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване 2020 г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДЛС Мазалат
Годишен план 2020г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Звездец
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“-ЯМБОЛ ЗА 2020 г.
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Тунджа