Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Казанлък за 2022 г.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Казанлък
Годишен план за ползване на дървесина 2022 год.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина за 2022г.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина 2022г.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 год.
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДГС Свиленград
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Карнобат за 2022 г.
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДГС Карнобат
Годишен план за ползване на дървесина през 2022г.
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина през 2022г.
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДГС Кипилово (до 31.12.2021)
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 година
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДГС Нова Загора
ГОДИШЕНН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ЮИДП ДП ЗА 2022 ГОДИНА
Файл
Добавен
02.11.2021 / Централно Управление
Променен ГП 11. 10. 2021.pdf
Файл
Добавен
01.11.2021 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина през 2021 год.
Файл
Добавен
29.10.2021 / ДГС Тунджа
Променен годишен план за ползване 2021г.
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДГС Котел
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.
Файл
Добавен
19.10.2021 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г.
Файл
Добавен
13.10.2021 / ДГС Сливен
Променен ГП
Файл
Добавен
11.10.2021 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
04.10.2021 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
28.09.2021 / ДГС Малко Търново