Годишен план за ползване на дървесина

Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2020
Файл
Добавен
25.09.2020 / ДГС Стара река
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
14.09.2020 / ДГС Кости
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
14.09.2020 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020 г.
Файл
Добавен
11.09.2020 / ДГС Средец
Променен годишен план за ползване ДГС Котел
Файл
Добавен
04.09.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
27.08.2020 / ДГС Стара река
годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
17.08.2020 / ДЛС Граматиково
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2020
Файл
Добавен
11.08.2020 / ДГС Стара река
Променен годишен план за ползване 31.07.2020г
Файл
Добавен
07.08.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
06.08.2020 / ДГС Малко Търново
Променен Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2020 год.
Файл
Добавен
24.07.2020 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина 02.07.2020г.
Файл
Добавен
15.07.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
14.07.2020 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина 2020-3
Файл
Добавен
13.07.2020 / ДГС Царево
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
08.07.2020 / ДЛС Граматиково
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020г. на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
07.07.2020 / ДГС Стара Загора
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
06.07.2020 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.06.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
23.06.2020 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
18.06.2020 / ДГС Малко Търново