Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2021 година
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Свиленград
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС КОСТИ ЗА 2021 Г.
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Малко Търново
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА - 2021 Г.
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Айтос
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2021г. на ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Стара Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДЛС Граматиково
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 Г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Кипилово
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Бургас
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Елхово
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Средец
Годишен план за 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Котел
Променен годишен план за ползване за 2020г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина 2021г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Тича
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Стара река
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА "ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП" - СЛИВЕН ЗА 2021 г.
Файл
Добавен
06.11.2020 / Централно Управление