Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
29.01.2020 / ДГС Малко Търново
Одобрен Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДГС Стара река
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА за 2020 г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
23.01.2020 / ДГС Кости
Одобрен годишен план за ползане на дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Променен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загораза 2020г.
Файл
Добавен
14.01.2020 / ДГС Стара Загора
Годишен план 2020г.
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Царево
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Нова Загора
ГОД.ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
05.12.2019 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Котел" за 2020 година.
Файл
Добавен
27.11.2019 / ДГС Котел
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.11.2019 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
18.11.2019 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2020г.
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Свиленград
Годишен план 2020
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Карнобат
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020г. ТП 'ДЛС НЕСЕБЪР"
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Несебър
годишен план 2020
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Тополовград
Годишен план за ползване на дървесина 2020 г.
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Казанлък
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г.
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загора за 2020 година
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Гурково