Годишен план за ползване на дървесина

ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
22.06.2021 / ДГС Кости
Годишен план -допълнителен
Файл
Добавен
14.06.2021 / ДГС Твърдица
Променен годишен план за ползване 2021г
Файл
Добавен
14.06.2021 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
25.05.2021 / ДГС Тунджа
Променен годишен план за ползване 2021г
Файл
Добавен
14.05.2021 / ДГС Котел
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА за 2021г. от ДГТ при ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
14.05.2021 / ДГС Стара Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
27.04.2021 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
19.04.2021 / ДГС Малко Търново
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021г.
Файл
Добавен
16.04.2021 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021 година.
Файл
Добавен
08.04.2021 / ДГС Айтос
ГОДИШЕН ПЛАН ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
26.03.2021 / ДЛС Граматиково
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ 2021г
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.02.2021 / ДГС Малко Търново
годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2021г.
Файл
Добавен
19.02.2021 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.
Файл
Добавен
01.02.2021 / ДГС Нова Загора
ГП ЗА 2021г.
Файл
Добавен
29.01.2021 / ДГС Котел
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Твърдица