Годишен план за ползване на дървесина

Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии държавна собственост.
Файл
Добавен
21.06.2019 / ДГС Бургас
променен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
23.05.2019 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползвене на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
15.05.2019 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019Г. В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Стара Загора
Одобрен променен годишен план за 2019г.
Файл
Добавен
24.04.2019 / ДГС Царево
Променен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
28.03.2019 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина за 2019г.
Файл
Добавен
06.03.2019 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
15.02.2019 / ДГС Стара река
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г., в горски територии държавна собственост
Файл
Добавен
15.02.2019 / ДГС Бургас
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“- ЯМБОЛ ЗА 2019 г
Файл
Добавен
14.02.2019 / ДГС Тунджа
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС КОСТИ ЗА 2019Г
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДГС Кости
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019Г. НА ТП ДГС АЙТОС
Файл
Добавен
12.02.2019 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Звездец" за 2019 г.
Файл
Добавен
11.02.2019 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
08.02.2019 / ДГС Средец
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2019 г.
Файл
Добавен
06.02.2019 / ДГС Нова Загора
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. в горски територии - държавна собственост
Файл
Добавен
29.01.2019 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Ново Паничарево за 2019г.::
Файл
Добавен
23.01.2019 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина за 2019г.
Файл
Добавен
22.01.2019 / ДЛС Граматиково
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. в горски територии - държавна солственост
Файл
Добавен
17.01.2019 / ДГС Стара Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС СВИЛЕНГРАД ЗА 2019 ГОД.
Файл
Добавен
20.12.2018 / ДГС Свиленград