Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
392 ДГС Казанлък „Избор на изпълнител за почистване на автомобили, собственост на ТП на ДГС Казанлък“ 05.04.2016

391 ДГС Казанлък "Доставка на питейна вода за нуждите на ТП на ДГС Казанлък 05.04.2016
Договор.rar /31.10.2016/
390 ДЛС Мазалат „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка на резервни части за моторни превозни средства, собственост на „Югоизточно държавно предприятие" ДП Сливен, стопанисвани от ТП ДЛС „Мазалат" по обосо 05.04.2016

Договор обособена поз. I.pdf /06.12.2016/
Договор обособена поз. II.pdf /06.12.2016/
Информация за изпълнен договор по обособена позиция І.pdf /14.07.2017/
Информация за изпълнен договор по обособена позиция ІІ.pdf /14.07.2017/
389 ДЛС Мазалат „„Годишен технически преглед на моторни превозни средства, включително автомобилни газови уредби, стопанисвани от ТП ДЛС „МАЗАЛАТ" 05.04.2016388 ДГС Тунджа „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС ТУНДЖА“ 05.04.2016


ДОГОВОР.rar /11.07.2016/
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР.rar /11.07.2016/
ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ.pdf /11.07.2016/
информация сключен договор.rar /11.07.2016/
плащане 1 - Ивеа Фулда12072016.pdf /13.07.2016/
плащане Ивеа Фулда.pdf /15.08.2016/
плащане Ивеа Фулда.pdf /11.11.2016/
гуми-388.pdf /19.12.2016/
ПЛАЩАНЕ ИВЕА ФУЛДА17012017.pdf /18.01.2017/
инфо приключил договор.pdf /24.01.2017/
387 ДЛС Несебър Доставка на един брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП "ДЛС Несебър". 01.04.2016


386 ДГС Тунджа ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА-ЯМБОЛ 31.03.2016плащане позиция №1- Български пощи12072016.pdf /13.07.2016/
плащане по договор Български пощи.7z /15.08.2016/
плащане БП.pdf /19.09.2016/
плащане БП30092016.pdf /30.09.2016/
плащане по договор БП.zip /18.10.2016/
плащане БП-11.11.16.zip /11.11.2016/
бп-386.pdf /19.12.2016/
ПЛАЩАНЕ БП17012017.pdf /18.01.2017/
плащане Булпост.pdf /24.01.2017/
плащане БП06022017.pdf /06.02.2017/
плащане 01032017.pdf /01.03.2017/
плащане по договор 01032017.pdf /01.03.2017/
плащане Булпост28032017.pdf /28.03.2017/
ПЛАЩАНЕ бп.pdf /03.04.2017/
плащане БП18052017.pdf /18.05.2017/
385 ДГС Тунджа ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКООБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА , СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.25А ЗА НУЖДИТЕ НА ДГС ТУНДЖА 31.03.2016

384 ДГС Тунджа ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС ТУНЖА 31.03.2016
ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР11072016.pdf /11.07.2016/
гтп-384.pdf /19.12.2016/
ПЛАЩАНЕ НАТАЛИ17012017.pdf /18.01.2017/
плащане Натали28032017.pdf /28.03.2017/
383 ДГС Тунджа "Доставка чрез закупуване на оборудване за почистване на автомобили“ за нуждите на ДГС Тунджа 29.03.2016
382 ДГС Твърдица "Техническо обслужване на МПС , включващо основен и текущ ремонт , профилактика на МПС, доставка на резервни части по заявка на възложителя за МПС собственост на ДГС Твърдица по обособени позиции за срок от 12 месеца." 28.03.2016


АОП сключен договор.rar /30.06.2016/
обявление приключил договор.rar /12.07.2017/
приключил договор.rar /12.07.2017/
381 Централно Управление „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен за 2016 със списъчен състав от 79 /седемдесет и девет/ служители, от които 29 жени и 50 мъже” 25.03.2016
380 ДГС Тунджа „ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ТУНДЖА“ 23.03.2016
информация за приключил договор.zip /28.06.2016/
379 ДГС Чирпан „Следгаранц. сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, вкл. доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на нови гуми, и ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми на автомобилите, соб 23.03.2016Договор.rar /25.06.2016/
ОБЯВЛЕНИЕ АОП ПРИКЛ.ДОГ.РЕМОНТ МПС-2016.rar /04.07.2017/
ОБЯВЛЕНИЕ АОП ПРИКЛ.ДОГ.ГУМИ-2016.rar /04.07.2017/
378 ДГС Малко Търново “Избор на изпълнител за превоз на работници за извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново” 23.03.2016
377 ДГС Гурково Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на ТП „ДГС ГУРКОВО" 18.03.2016

инф.плащания-юни-377.rar /11.07.2016/
инф.плащания 377-юли.rar /15.08.2016/
плащане м. август.PDF /15.09.2016/
инф.плащания 377-септември.rar /13.10.2016/
инф.плащания-октомври 377.rar /17.11.2016/
376 ДГС Тунджа „Доставка чрез закупуване на контейнерни декоративни фиданки“ за нуждите на ДГС Тунджа 15.03.2016
375 ДГС Свиленград „Избор на изпълнител за извършване на годишни технически прегледи на автомобили, собственост на ТП" ДГС СВИЛЕНГРАД". 15.03.2016

374 Централно Управление „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2016 година на „Югоизточно държавно предприятие”, съставен съгласно международните стандарти за финансово отчитане. 14.03.2016


373 Централно Управление „Избор на сертифициран вътрешен одитор за извършване на 8 (осем) броя одити на съответствиeто при финансовото управление на териториални поделения на „Югоизточно държавно предприятие”, ДП, гр. Сливен за 2016 г.“, 14.03.2016