Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
372 ДГС Свиленград "Избор на оператор за отпечатване , управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП ДГС Свиленград" 01.03.2016
плащане ваучери м.юни.jpg /19.07.2016/
Договор и инф.дог АОП.rar /29.07.2016/
плащане ваучери м.Януари.jpg /16.02.2017/
плащане ваучери м.Февруари.jpg /21.03.2017/
плащане ваучери м.МАРТ.jpg /10.04.2017/
плащане ваучери м.Април.jpg /11.05.2017/
обявление за приключване на договор АОП.rar /06.06.2017/
плащане м. МАЙ.jpg /06.06.2017/
371 ДГС Хасково „Избор на доставчик на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Хасково" 01.03.2016


370 ДГС Хасково „Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Хасково 01.03.2016

Обявление за приключен договор.pdf /06.06.2017/
369 ДГС Елхово „Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП „ДГС Елхово" 29.02.2016

368 ДГС Твърдица "Доставка на котли и отоплителни инсталации, текущ ремонт и подръжка на котли и отоплителни инсталации за нуждите на ТП ДГС Твърдица по обособени позиции:обособена позиция 1 - Доставка на котли и отоплителни инсталации;обособена позиця 2 - Текущ ремо 23.02.2016


367 ДЛС Тополовград Доставка, чрез покупка на фуражна пшеница и царевица с общо количество 38 000 килограма по зададени рецепти и периодични заявки за доставка" за срок от една година за ДЛС ТОПОЛОВГРАД 22.02.2016


366 ДЛС Несебър Доставка чрез покупка на 100 тона царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС Несебър, чрез борсова сделка 19.02.2016

Информация за изпълнение на договор за ОП.pdf /09.11.2016/
Плащания 09.11.2016 г..pdf /10.11.2016/
365 ДЛС Ропотамо „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП „ДЛС РОПОТАМО” 19.02.2016

364 ДЛС Ропотамо доставка на 80 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Ропотамо" 19.02.2016363 ДГС Казанлък "Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, собственост на ТП на ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване" 18.02.2016


362 ДГС Айтос „СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ /ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА/ НА 24 БРОЯ МПС НА ТП ДГС АЙТОС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ, МАСЛА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЯХ, ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, ВКЛ. НА ГАЗОВИ И МЕТАНОВ 10.02.2016

361 Централно Управление „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МОБИЛНИ ПРИНТЕРИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛ. БИЛЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ГР. СЛИВЕН". 05.02.2016

360 ДЛС Граматиково Доставка на 80 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Граматиково" 03.02.2016


359 Централно Управление „Доставка чрез закупуване на фиданки по обособени позиции за нуждите на териториалните поделения на ЮИДП” 03.02.2016
358 ДЛС Тополовград Доставка зърнен фураж за изхранване на фазани – царевица, за нуждите на ДЛС Тополовград" 26.01.2016


357 ДГС Айтос Доставка чрез закупуване на алкидни бои , разредители за алкидни бои , креди , флакони под налягане-алкидни цветни спрейове , флакони под налягане-цветни спрейове-електрик , клупи за измерване на диаметри до 50 см, висотомери - необходими за маркиране на 20.01.2016


356 Централно Управление „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения” преговори по чл.101Д, ал.2 18.01.2016355 ДГС Айтос Доставка, монтаж и баланс на външни автомобилни гуми /радиални/, необходими за автомобилния парк на ТП ДГС Айтос 18.01.2016354 ДГС Мъглиж Информация плащания ДГС Мъглиж 15.01.2016353 ДГС Сливен „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2015 година на служителите на ТП „ДГС СЛИВЕН", предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" 30.12.2015