slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6430 ДГС Айтос 15.12.2022 бл,здб,гбр,цр,избк,кгбр,мжд,чб 2302 Процедури за добив на дървесина 116,675.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6429 ДГС Айтос 15.12.2022 бл,цр,здб,кгбр,мжд 2301 Процедури за добив на дървесина 86,813.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6428 ДГС Чирпан 14.12.2022 0 №236201 и №236202 Лесокултурни мероприятия 5,524.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6427 ДГС Стара Загора 14.12.2022 ак 235111 Процедури за добив на дървесина 79,663.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6426 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, кдб, бл, ак, брс, лдб, пяс, чб 235110 Процедури за добив на дървесина 32,665.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6425 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, бл, пяс, чб, 235109 Процедури за добив на дървесина 46,539.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6424 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, лдб, кл, брс, кдб 235108 Процедури за добив на дървесина 42,104.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6423 ДГС Стара Загора 12.12.2022 здб, цр, бл, кгбр, мждр 235107 Процедури за добив на дървесина 57,535.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6422 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, здб, гбр, мждр, кдб, срлп 235106 Процедури за добив на дървесина 57,830.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6421 ДГС Стара Загора 14.12.2022 здб, бл, цр, кгбр, мждр 235105 Процедури за добив на дървесина 101,532.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6420 ДГС Стара Загора 14.12.2022 здб, цр, срлп, мждр, чб, бл, 235104 Процедури за добив на дървесина 64,304.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6419 ДГС Малко Търново 19.12.2022 бл, цр, изгор, кгбр, мждр, избк, мжд, трп, бб, гбр, чб, здгл, бл.изт.гор 2301, 2302, 2304, 2305, 2307, 2308, 2310, 2311, 2312, 2313, 2315, 2317, 2318 и 2321 Процедури за добив на дървесина 687,497.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6418 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, здб, бл, кгбр, мждр, срлп 235103 Процедури за добив на дървесина 55,180.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6417 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, здб, срлп, мждр, гбр, кдб, бл 235102 Процедури за добив на дървесина 47,278.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6416 ДГС Стара Загора 14.12.2022 цр, здб, срлп, мждр, гбр 235101 Процедури за добив на дървесина 29,026.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6415 ДГС Мъглиж 05.01.2023 Открита процедура 12,463.69 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6414 ДГС Мъглиж 20.12.2022 Публично състезание 75,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6413 ДГС Малко Търново 15.12.2022 чдб, дб, мждр, бл, избк, цр, гбр, изгор, срлп, кгбр, чб, бб 2303 „Кустиева лъка“; 2316 „Върбата“; 2319 „Малко Драганово“ Процедури за добив на дървесина 123,096.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6412 ДГС Елхово 15.12.2022 цр;бл;чб;бб № 2315 № 2316 №2317 № 2318 № 2319 Процедури за добив на дървесина 124,532.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6411 ДГС Елхово 15.12.2022 цр;бл;чб;бб № 2313 № 2315 Процедури за добив на дървесина 81,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача