slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6649 ДГС Твърдица 11.04.2023 бк №2320 Процедури за добив на дървесина 20,615.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6648 ДГС Котел 23.03.2023 цр,бл,кгбр 16/22 Процедури за добив на дървесина 3,811.87 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6647 ДГС Айтос 28.03.2023 Процедури за добив на дървесина 39,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6646 ДГС Тунджа 05.04.2023 0 2023-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,745.29 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6645 Централно Управление 04.05.2023 18.05.2023 Процедури по ЗЛОД 10,960.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6644 Централно Управление 03.05.2023 17.05.2023 Процедури по ЗЛОД 11,788.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6643 ДГС Средец 23.03.2023 бб, чб, бл, цр 2220-6, 2224-5, 2225-3 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 18,938.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6642 ДГС Чирпан 04.04.2023 0 №236206 Лесокултурни мероприятия 1,786.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6641 ДГС Карнобат 04.04.2023 игл, шир 2303 Процедури за добив на дървесина 63,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6640 ДГС Карнобат 04.04.2023 игл, шир 2302 Процедури за добив на дървесина 50,904.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6639 ДГС Елхово 21.03.2023 чб;бб 2329 2330 2331 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 14,087.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6638 ДГС Твърдица 31.03.2023 бк № 2319 Процедури за добив на дървесина 44,562.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6637 на ДГС Айтос от 20.03.2023 е прекратена!
6637 ДГС Айтос 20.03.2023 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 39,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6636 ДГС Чирпан 28.03.2023 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6635 ДЛС Граматиково 31.03.2023 чб,бб,бл,избк,мжд,тпр 2330 Процедури за добив на дървесина 14,335.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6634 ДГС Чирпан 11.04.2023 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6633 ДГС Чирпан 12.04.2023 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6632 ДГС Ивайловград 30.03.2023 бл;здб;кгбр;цр;кдб; 2325;2326; Процедури за добив на дървесина 43,120.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6631 ДГС Гурково 31.03.2023 Публично състезание 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6630 ДГС Карнобат 24.03.2023 шир,игл 2301 Процедури за добив на дървесина 70,872.00 лв. без ДДС