Процедури

Процедура № 2716 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 25.01.2019
Втора дата
Начална цена 38,558.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1917

Данни за дървесината

Обект/и № 1917
Дървесен вид здб,избк,гбр,цр
Едра 160 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
Технологична 537 куб.м.
За огрев 651 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Всичко 1498 куб.м.