Процедура № 1030 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 25.05.2017 64,526.70 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет продажба на добити количества дървесина от обект 1705-3

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1705-3 дб 367.06 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 131.33 куб.м. 498.39 куб.м.