Процедури

Процедура № 1067 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 31.05.2017
Втора дата
Начална цена 30,354.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1713

Данни за дървесината

Обект/и № 1713
Дървесен вид бк,бб,см,гбр,брз,бл,тпр
Едра 17 куб.м.
Средна 283 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 315 куб.м.
За огрев 206 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 890 куб.м.