Процедури

Процедура № 1096 на ДГС Стара река

Процедура № 1096 на ДГС Стара река от 09.06.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 09.06.2017
Втора дата
Начална цена 35,659.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП "ДГС Стара река" от Обект 1706-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1706-А
Дървесен вид бб,бк,гбр,
Едра 82 куб.м.
Средна 242 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 52 куб.м.
За огрев 69 куб.м.
ОЗМ 104 куб.м.
Всичко 554 куб.м.