Процедури

Процедура № 11 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 20.06.2016
Втора дата 24.06.2016
Начална цена 66,193.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН "ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ", С ПРЕДМЕТ: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 1631
Дървесен вид бб, бк, гбр, яв, брз, см, яс, чрштрп
Едра 21 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 715 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1827 куб.м.