Процедури

Процедура № 1110 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 30.05.2017
Втора дата
Начална цена 352.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Стара река" на дейностите "Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1715, подотд.78 "а"

Данни за дървесината

Обект/и № 1716
Дървесен вид бк, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 11 куб.м.
За огрев 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 15 куб.м.