Процедура № 1131 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 23.06.2017 84,063.96 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва : 1. Обект 1710; 2. Обект 1711; в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо„

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1710 и 1711 чб, дб, цр, мжд, кгбр 6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3207 куб.м. 1456 куб.м. 0 куб.м. 4669 куб.м.