Процедури

Процедура № 1154 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 30.06.2017
Втора дата
Начална цена 21,904.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1714

Данни за дървесината

Обект/и № 1714
Дървесен вид бб,бк,гбр,
Едра 82 куб.м.
Средна 242 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 52 куб.м.
За огрев 69 куб.м.
ОЗМ 104 куб.м.
Всичко 554 куб.м.