Процедури

Процедура № 1155 на ДГС Стара река

Процедура № 1155 на ДГС Стара река от 30.06.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 30.06.2017
Втора дата
Начална цена 21,605.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1715

Данни за дървесината

Обект/и № 1715
Дървесен вид бк,здб,гбр,шс
Едра 81 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 227 куб.м.
За огрев 205 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 536 куб.м.