Процедури

Процедура № 1189 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 27.06.2017
Втора дата
Начална цена 4,337.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне без предварително обявление
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне без предварително обявление
Предмет Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176206

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.