Процедура № 1197 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 19.07.2017 8,958.40 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1705-4 цр, кгбр,дб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 70.20 куб.м. 64.90 куб.м. 0 куб.м. 135.10 куб.м.