Процедури

Процедура № 1228 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 31.07.2017
Втора дата
Начална цена 220,908.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обекти с № 176127, 176128, 176129, 176130 и 176131

Данни за дървесината

Обект/и № 176127, 176128, 176129, 176130 и 176131
Дървесен вид бб, чб
Едра 968 куб.м.
Средна 3189 куб.м.
Дребна 140 куб.м.
Технологична 2058 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6329 куб.м.