Процедури

Процедура № 1230 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 31.07.2017
Втора дата
Начална цена 55,006.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч и извоз, товарене, подвоз и претоварване на дървесина франко ТИР в обекти № 176135, 176136 и 176137

Данни за дървесината

Обект/и № 176135, 176136 и 176137
Дървесен вид бб, чб
Едра 131 куб.м.
Средна 717 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 583 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1450 куб.м.