Процедури

Процедура № 1259 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 08.08.2017
Втора дата
Начална цена 95,355.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП "ДГС Стара река" от Обект 1706-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1706-А
Дървесен вид бб,см,бк,гбр,яв,вмб,брк,здб,трп
Едра 0 куб.м.
Средна 291.00 куб.м.
Дребна 27.00 куб.м.
Технологична 492.00 куб.м.
За огрев 791 куб.м.
ОЗМ 19.00 куб.м.
Всичко 1620.00 куб.м.