Процедури

Процедура № 1308 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 21.08.2017
Втора дата
Начална цена 181,080.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет „търг с тайно наддаване” за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад от Обект 176140 и дървесина натоварена франко ТИР от Обекти 176138 и 176139

Данни за дървесината

Обект/и № 176138, 176139 И 176140
Дървесен вид бб и чб
Едра 359 куб.м.
Средна 1174 куб.м.
Дребна 57 куб.м.
Технологична 1265 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2855 куб.м.