Процедури

Процедура № 1333 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 31.08.2017
Втора дата
Начална цена 8,527.36 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1723

Данни за дървесината

Обект/и № 1723
Дървесен вид гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 177.65 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 177.65 куб.м.