Процедури

Процедура № 1340 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 28.08.2017
Втора дата
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти
Предмет "Геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 54 а от ЗКИР"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.