Процедури

Процедура № 1344 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 05.09.2017
Втора дата
Начална цена 24,668.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1719,1720

Данни за дървесината

Обект/и № 1719,1720
Дървесен вид бб,бк,см,гбр,лп,чб
Едра 52 куб.м.
Средна 291 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 118 куб.м.
За огрев 223 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 699 куб.м.