Процедури

Процедура № 1345 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 05.09.2017
Втора дата
Начална цена 30,690.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества повредена иглолистна дървесина в района на ТП "ДГС Стара река" от Обект 1708-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1708-А
Дървесен вид бб
Едра 45 куб.м.
Средна 99 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 167 куб.м.
За огрев 224 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 577 куб.м.