Процедури

Процедура № 1368 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 13.09.2017
Втора дата
Начална цена 80,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет товарене, подвоз и претоварване на дървесина от временните складове франко ТИР на територията на ТП ДГС Чирпан в Обект №176301

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.