Процедури

Процедура № 1384 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 31.08.2017
Втора дата
Начална цена 13,662.78 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Стара река" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1724

Данни за дървесината

Обект/и № 1724
Дървесен вид бб
Едра 45 куб.м.
Средна 99 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 167 куб.м.
За огрев 224 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 577 куб.м.