Процедури

Процедура № 1465 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 24.10.2017
Втора дата
Начална цена 17,164.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на корен в територия обхват на дейност на ТП "ДГС Стара река" от лесосечен фонд 2017г. Обекти 1725,1726

Данни за дървесината

Обект/и № 1725,1726
Дървесен вид бк,бб,см,гбр,чб
Едра 0 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 144 куб.м.
За огрев 229 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 509 куб.м.