Процедури

Процедура № 1503 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 08.11.2017
Втора дата
Начална цена 14,916.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 176151

Данни за дървесината

Обект/и № 176151
Дървесен вид ak
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 311 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 311 куб.м.