Процедури

Процедура № 1535 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 23.11.2017
Втора дата
Начална цена 7,508.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина на корен-обект 1729

Данни за дървесината

Обект/и № 1729
Дървесен вид бк,трп, врб
Едра 0 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 93 куб.м.
За огрев 110 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 209 куб.м.