Процедури

Процедура № 1640 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 12.12.2017
Втора дата
Начална цена 187,738.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата. Обект 1806-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1806-А
Дървесен вид бк,здб,яв
Едра 1745 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 75 куб.м.
Всичко 1820.00 куб.м.