Процедури

Процедура № 1646 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 15.12.2017
Втора дата
Начална цена 229,426.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 186101, 186102, 186103, 186104, 186105, 186106, 186107, 186108 и 186109

Данни за дървесината

Обект/и № 186101, 186102, 186103, 186104, 186105, 186106, 186107, 186108 и 186109
Дървесен вид чб, бб, здб, ак, бл, кгбр, лп
Едра 113 куб.м.
Средна 2457 куб.м.
Дребна 307 куб.м.
Технологична 657 куб.м.
За огрев 1869 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5403 куб.м.