Процедура № 1660 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 14.12.2017 93,354.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс възлагане добив на дървесина от обекти 1801, 1803 и 1804

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1801, 1803 и 1804 дб,цр,кгбр,мжд,пяс 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2836 куб.м. 2057 куб.м. 0 куб.м. 4911 куб.м.