Процедура № 1667 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Нова Загора 15.12.2017 51,089.30 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1801 чб, бб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2291 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2291 куб.м.