Процедури

Процедура № 1725 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 29.12.2017
Втора дата
Начална цена 523,375.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС СТАРА РЕКА“ ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018 г

Данни за дървесината

Обект/и № 1801-А,1802-А,1803-А,1804-А,1805-А
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,вмб,бк,здб,бл,гбр,яв,шс,трп,чрш,лп
Едра 675 куб.м.
Средна 664 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 2129 куб.м.
За огрев 4143 куб.м.
ОЗМ 324 куб.м.
Всичко 7947 куб.м.