Процедура № 1759 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 24.01.2018 80,194.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет възлагане добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1802, 1810 дб,цр,чб,кгбр 475 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 2901 куб.м. 828 куб.м. 0 куб.м. 4264 куб.м.