Процедури

Процедура № 1770 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 30.01.2018
Втора дата
Начална цена 64,440.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ОБЕКТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС СТАРА РЕКА“ ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018 г

Данни за дървесината

Обект/и № 1807-А
Дървесен вид бб,см,здгл,бк,гбр,яв,трп,брз
Едра 0 куб.м.
Средна 428 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 391 куб.м.
За огрев 268 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1116 куб.м.