Процедура № 1847 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Нова Загора 20.02.2018 32,156.60 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1802 чб, бб, ак, бл, кгбр, лп, мжд, срлп, цр, здб, гбр, гл 0 куб.м. 89 куб.м. 49 куб.м. 652 куб.м. 790 куб.м. 0 куб.м. 1442 куб.м.