Процедури

Процедура № 1851 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 22.02.2018
Втора дата
Начална цена 26,411.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„

Данни за дървесината

Обект/и № 1704 – 16, 1715 – 2, 1718 – 18, 1719 – 10, 1802 – 3, 1805 – 3, 1806 – 2, 1813 – 2, 1814 – 2;
Дървесен вид дб, бб, чб
Едра 282.10 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 282.10 куб.м.