Процедури

Процедура № 1941 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 19.03.2018
Втора дата
Начална цена 20,317.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обекти № 186110 и 186111

Данни за дървесината

Обект/и № 186110 и 186111
Дървесен вид цр, бл, здб, ак. чдб
Едра 2 куб.м.
Средна 105 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 281 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 416 куб.м.