Процедури

Процедура № 2162 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 18.06.2018
Втора дата
Начална цена 58,964.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 186123, 186124 и 186125

Данни за дървесината

Обект/и № 186123, 186124 и 186125
Дървесен вид бк. гбр, здб, трп
Едра 143 куб.м.
Средна 190 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 801 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1134 куб.м.