Процедури

Процедура № 2165 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 18.06.2018
Втора дата
Начална цена 10,263.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 186126

Данни за дървесината

Обект/и № 186126
Дървесен вид кдб, бл, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 114 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 93 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 214 куб.м.