Процедури

Процедура № 2266 на ДГС Чирпан

Процедура № 2266 на ДГС Чирпан от 30.07.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 30.07.2018
Втора дата
Начална цена 91,629.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Общински ГТ обекти №186129, 186130, 186131, 186132 и 186133

Данни за дървесината

Обект/и № 186129, 186130, 186131, 186132 и 186133
Дървесен вид чб и бб
Едра 61 куб.м.
Средна 1119 куб.м.
Дребна 579 куб.м.
Технологична 1056 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2815 куб.м.