Процедури

Процедура № 2299 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 20.08.2018
Втора дата
Начална цена 53,102.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен общински гори обекти №186137 и №186138

Данни за дървесината

Обект/и № 186137 и 186138
Дървесен вид бб, ак, бл
Едра 3 куб.м.
Средна 468 куб.м.
Дребна 126 куб.м.
Технологична 563 куб.м.
За огрев 270 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1430 куб.м.